Warszawski Dziennik Narodowy, 6 września1939

Pobierz PDF

Opis

70 niemieckich samolotów brało udział w ataku na Warszawę

Ogłaszamy następujący komunikat urzędowy:

Nieprzyjaciel wykonał dnia 4. 9. w godzinach przedwieczornych koncentryczny napad
lotniczy na Warszawę. W napadzie brało udział około 70 bombowców, które rzucały kruszące i zapalające bomby. Wywołały one szereg pożarów. Nieprzyjacielski atak skierował się głównie na przedmieścia Warszawy zamieszkałe przez najuboższą ludność cywilną. Jest kilkanaście osób zabitych i wielu rannych. Jeden z pocisków trafił w grupę dzieci.
Artyleria przeciwlotnicza strąciła 7 bombowców niemieckich. Ósmy spadł prawdopodobnie gdzieś na obszarze leśnym i jest poszukiwany.

Straż obywatelska w Warszawie

Prezydent miasta st. Warszawy St. Starzyński ogłosił do ludności stolicy następującą odezwę:

Obywatele!
Gdy stolica Polski przeżywa chwile wielkie i poważne, jest rzeczą konieczną, aby w mieście panował spokój, ład i porządek.
Bezpieczeństwo mieszkańców, ochrona ich mienia, zachowanie spokoju i utrzymanie należytej postawy w obliczu niebezpieczeństw wojennych – oto zadania dnia dzisiejszego stojące przed każdym z nas. Aby zadania te spełnione były należycie, powołuje się w dniu 6 września organizację straży obywatelskiej, której powierzone zostały funkcje zapewniające wykonanie i utrzymanie powyższych zadań. Straż obywatelska, jako organizacja społeczna mająca współdziałać z organami bezpieczeństwa i spełniać ich rozszerzone zadania, winna spotkać się z najlepszym zrozumieniem i całkowitą pomocą ludności m. st. Warszawy. Członkom straży należy nieść w każdej potrzebie pomoc i współdziałać z nią tak, aby trudne swe obowiązki wykonać mogła z największą korzyścią dla ludności stolicy.
Obywatele, wypróbowany patriotyzm i dyscyplina mieszkańców Warszawy stanowi najlepszą rękojmię, że straż obywatelska spełni powierzone jej zadania.
Prezydent m. st. Warszawy
(—) Starzyński,
komendant główny straży obywatel,
(—) Janusz Regulski,
Warszawa, 6. 9. 1939 r.

Nabożeństwo na intencję Ojczyzny

We wtorek, 5 bm. w archikatedrze Św. Jana odbyło się nabożeństwo pontyfikalne na intencję Ojczyzny. Mszę św. celebrował w asyście licznego duchowieństwa J. Em. Ks. Kardynał August Hlond, Prymas Polski, w stallach byli obecni II. EE. Ks. Arcybiskup Gall, Księża Biskupi Gawlina, Szlagowski, [Edward] O'Rourke, Kapituła Metropolitalna.
Na nabożeństwie był obecny rząd in corpore, Pana Prezydenta R. P. reprezentował premier gen. Składkowski, marszałka Polski Śmigłego-Rydza – minister spraw wojskowych gen. Kasprzycki.
Poza tym w nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele Sejmu i Senatu, zarządu m. st. Warszawy, rektorzy uniwersytetu i Politechniki, reprezentanci organizacji oświatowych i społecznych. Po nabożeństwie zostały odmówione modlitwy za pomyślność Polski i jej Prezydenta oraz odśpiewano „Boże, coś Polskę”.

Odezwa Sodalicji młodzieży w Warszawie

Sodalicje młodzieży szkolnej i akademickiej wydały następującą odezwę:

„Sodaliski i Sodalisi! Z woli Bożej wybiła dziejowa godzina Polski. Z Bogurodzicą na ustach idziemy w bój. Idziemy z radością i dumą, że nam w udziale przypadła misja obrony nie tylko honoru i całości granic, lecz także i kultury chrześcijańskiej zagrożonej przez barbarzyńskie neopogaństwo.
Sodaliski i Sodalisi, zgłaszajcie się natychmiast do szeregów obrony cywilnej. Wzywamy wszystkie placówki do stawienia się pod rozkazy Naczelnego Wodza w zorganizowanej akcji w porozumieniu z miejscowymi władzami.
Wzywamy młodzież polską, by poza czynną pracą w szeregach Armii i obrony cywilnej przystępowała jak najczęściej do Komunii św. w intencji Ojczyzny i Armii Polskiej. Żołnierz polski przelewający krew u naszych rubieży, żołnierz polski konający na froncie musi być pewny, że stoi za nim żelazny mur bratnich serc, że ostatnia jego chwila jest radosną zapłatą za trud i ofiarę.
Ufni w pomoc Królowej Korony Polskiej i siłę polskiego oręża nieście wszędzie radość i uśmiech – pamiętajcie, że już w ten sposób spełniacie swój żołnierski obowiązek na drugiej linii frontu.
Sodaliski i Sodalisi zgłoszą się do rejestracji i przydziału obowiązkowej pracy w dniach 4-go w godz. 16-19 i 5-go bm. w godz. 10-14 i 16-19 pod adresem: ul. Nowogrodzka 49. Osoby przebywające poza Warszawą zechcą się zgłosić do dyspozycji miejscowych władz obrony cywilnej”.

Ogłoszenia:

Potrzebne są maszyny do szwalni

Nowozorganizowana szwalnia Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Królewskiej 11 apeluje do firm oraz pań domu o wypożyczenie maszyny do szycia.
Panie umiejące szyć proszone są o zgłaszanie się do Polskiego Czerwonego Krzyża oddział stołeczny, Trębacka 11, pokój nr 9.

Przedsiębiorstwa uszczelniające w Warszawie

W Warszawie powstało kilkanaście przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie uszczelnianiem pomieszczeń zgodnie z wymogami obrony przeciwgazowej.
Stolica posiada dostateczne zapasy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia robót uszczelniających.

Szpieg podsłuchuje

W wielu lokalach publicznych stolicy (kawiarniach, biurach itp.) wywieszono kartki z napisem: „Nie politykować - szpieg podsłuchuje”.

Licencja / źródło

Warszawski Dziennik Narodowy, R. 5, 1939, nr 246B, POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 06.09.1939