Odstrzelone 6 września lwy z warszawskiego ZOOOpis

W związku z bombardowaniami zabudowań ogrodu zoologicznego i groźbą wydostania się poza teren ogrodu zwierząt drapieżnych, zdecydowano się na ich natychmiastowy odstrzał. Lista zwierząt przewidzianych do natychmiastowej likwidacji w sytuacji zagrożenia została opracowana przez już w marcu 1939 roku przez dyrektora Żabińskiego. 5 lub 6 września 1939 roku, zgodnie z decyzją cywilnych władz obrony Warszawy, stacjonujące na terenie ZOO wojsko przystąpiło do likwidacji wszystkich zwierząt drapieżnych i takich, które mogły stać się niebezpieczne.
W tym czasie zabito trzynaście lwów, cztery białe i osiem brunatnych niedźwiedzi, dwa tygrysy i jednego słonia. Według niektórych źródeł zlikwidowano także pantery, pumy, hieny i wilki. Słonia nazwanego "Jasiem" zlikwidowano prawdopodobnie już 2 września na jego wybiegu i tam zakopano jego zwłoki.

Licencja / źródło

http://www.seiren.pl/Artykuly/2013/2972013-warszawskie-zoo-podczas-wojny.html

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 06.09.1939