Gazeta Polska z 30 sierpnia 1939

Pobierz PDF

Opis

Warszawa przygotowuje się do akcji przeciwlotniczej
20 tys. mieszkańców stolicy buduje rowy

Akcja budowy rowów przeciwlotniczych w Warszawie rozwija się w szybkim tempie. Świadczy o tym z jednej strony powiększająca się stale ilość punktów, w których prowadzone są roboty, z drugiej zaś - ilość osób, które masowo zgłaszają się, ofiarowując ochotniczo swą pracę. Przy robotach widzi się ludzi starszych i dzieci, kobiety i mężczyzn, ludzi zaprawionych do pracy fizycznej oraz tych, którzy łopatę trzymają w ręku pierwszy raz w życiu.
O ile w pierwszym dniu prac roboty prowadzone były tylko w 50 punktach miasta, w drugim dniu liczba ta podniosła się do 136 miejsc, a wczoraj rano roboty objęły już 200 punktów w stolicy. Aby wszyscy mieszkańcy najbardziej narażonej na ataki lotnicze tzw. strefy I Warszawy byli całkowicie zabezpieczeni przed grozą ataków powietrznych, trzeba wybudować rowy przeciwlotnicze jeszcze w 70 miejscach.
Ilość osób zgłaszających się ochotniczo do kopania rowów stale się powiększa. Pierwszego dnia pracowało około 4000 osób, drugiego dnia liczba ta wzrosła do 6500 osób. Wczoraj do godz. 9-ej r. przy kopaniu rowów zatrudnionych było 17000 osób, zaś po południu już 20000.
Wiele osób, nie rozporządzając wolnym czasem, deklaruje tylko 3-4 godziny dziennie, toteż istnieją w ciągu dnia takie okresy, gdy na niektórych robotach odczuwa się brak rąk do pracy. Ponadto należy uwzględnić, że wśród zgłaszających się do pracy znajduje się wiele dzieci, których słabe siły nie mogą podołać ciężkiej stosunkowo pracy.
W niektórych punktach miasta budowa rowów została już wczoraj ukończona. Są to: plac Małachowskiego, plac Napoleona, plac Inwalidów, plac Zbawiciela, ul. Senatorska, N. Świat nr 35, 41, 43 i inne. W miejscach tych trwają jedynie drobne poprawki, wykończanie pochylni i schodków. Ludzie pracujący przy budowie rowów skierowani zostaną do innych miejsc.
Wczoraj po południu przy kopaniu rowów na terenie Ministerstwa W.R.i P. wziął udział min. Świętosławski, wicemin. Maciszewski i wyżsi urzędnicy Ministerstwa.
Na dziedzińcu placyku Zamoyskich przy ul. Senatorskiej pracowali przy budowie rowów artyści teatrów stolicy: Maszyński, Dymsza, Roland i inni. Liczne osoby, którym brak czasu albo choroba nie pozwalają na czynny udział przy robotach, nadsyłają w zamian pieniądze na zakup narzędzi. […]
Dla ułatwienia wszystkim, którzy pragną składać ofiary pieniężne na fundusz przeznaczony na rowy przeciwlotnicze otwarte zostały konta w PKO nr 6.162 oraz w KKO. m. st. Warszawy nr 2.402, dokąd należy przekazywać pieniądze. […]
Przykładem dla wielu młodych mężczyzn i kobiet może służyć 83-letnia staruszka, która wraz z innymi bierze udział w kopaniu rowów przeciwlotniczych w obrębie Targówka, przeznaczając na ten cel kilka godzin.
Zgodnie z apelem Izby Rzemieślniczej w Warszawie szereg organizacji rzemieślniczych zwołał specjalne zebranie w celu przedstawienia swym członkom konieczności masowego udziału w tej akcji zarówno pracodawców, jak i pracowników.
Związek Stowarzyszeń przyjaciół wielkiej Warszawy zwrócił się również z wezwaniem do wszystkich stowarzyszeń związkowych, zalecając im przyciągnięcie do tej pracy wszystkich członków stowarzyszeń związkowych oraz prowadzenie całej akcji w ścisłym porozumieniu z terenowymi komisariatami OPL.

X

Zarząd oddziału grodzkiego m. st. Warszawy Związku Nauczycielstwa Polskiego wzywa wszystkich członków, by niezwłocznie zgłosili się na punkty zapisowe wzięcia udziału w kopaniu rowów przeciwlotniczych.
Pożądane jest, by ze względów wychowawczych zachęcona została przez nauczycielstwo do tej akcji również i starsza młodzież szkół powszechnych oraz młodzież szkół średnich i wyższych.
Adresy punktów zapisowych OPL są następujące: Bednarska 3, Stare Miasto 24, Dzielna 82, Gęsta 24, Srebrna 16, Chłodna 45, Złota 41, Rozbrat 26, Kopernika 30, 6-go Sierpnia 43, Senatorska 29, N. Świat 7, Szeroka 5, Belgijska 5, Boremlowska 5 (szkoła powszechna), Toruńska 21, Ludwiki 6, Czerniakowska 103, Grójecka 47, Tykocińska 23, Mickiewicza 27.

Licencja / źródło

Gazeta Polska: pismo codzienne, R.11, nr 241 z 30 sierpnia 1939

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 30.08.1939