Warszawski Dziennik Narodowy z 2 września 1939

Pobierz PDF

Opis

W dniu wczorajszym wkroczyły wojska niemieckie do stolicy. Skończył się dramatyczny okres walk w murach miasta. Nastąpiła również kapitulacja Modlina. Na wszystkich, którzy zmagania wojenne przetrwali, ciąży obowiązek przyczynienia się ze wszystkich sił do odbudowy realnego życia, aby nie zamarło i nie zanarchizowało się. Miasto jest w ruinie. Bezmiar zniszczenia i nędzy, niezaspokojone podstawowe potrzeby życia codziennego, wreszcie głód. Dla opanowania tych żywiołów muszą się skupić wszystkie polskie siły. Musimy się zdobyć na nieugiętą wolę, długotrwały wysiłek, zaciętość i cierpliwość. Takie są wskazania na najbliższy okres.

Żydzi nie mają powodu do obawiania się represyj

Rozdawnictwo chleba i ciepłej strawy dowożonych przez oddziały wojskowe niemieckie dokonywane było dotychczas w sześciu punktach miasta, od dnia zaś dzisiejszego (poniedziałku) odbywać się będzie w dwunastu punktach.
Przy rozdawnictwie dotychczasowym w czterech punktach panował zupełny spokój i porządek, natomiast w dwóch punktach w dzielnicy żydowskiej doszło do poważnych incydentów z powodu natłoku, w jakim ludność rzucała się na dostarczaną jej żywność.
W rozmowach, jakie z tego powodu odbyły się między przedstawicielami miasta i wojskowych władz niemieckich na temat ustosunkowania się do ludności żydowskiej, przedstawiciele niemieckiego Dowództwa Warszawy zapewnili, że do ludności żydowskiej nie będą stosowali żadnych szykan.

Oddzielnie szkło – oddzielnie cegła
Pamiętajmy o tym przy pracach porządkowych

Przy pracach porządkowych nad oczyszczeniem ze śladów bombardowania naszych mieszkań, podwórzy i domów pamiętać należy o jednym: aby chaotycznym uprzątaniem gruzów nie powodować marnotrawstwa materiałów, które przy dalszej akcji odbudowy miasta bardzo mogą być potrzebne.
Należy więc osobno zbierać szkło, osobno cegłę, o ile jest w okruchach, a osobno wreszcie śmiecie i materiały bezużyteczne. Musimy przyzwyczaić się do tego, że w obecnych
warunkach każde marnotrawstwo jest nie do przebaczenia. Masy zaś rozbitego szkła i zdatnych jeszcze do budowy cegieł będą bardzo przydatne w dalszej pracy nad naprawą zniszczeń.

Podziękowanie

Uchodźcy zachodnich ziem Polski zamieszkali w schronisku przy ul. Marszałkowskiej 31-a dziękują wszystkim, którzy na apel „Polskiego Radia” pośpieszyli im z pomocą, składając dary w postaci prowiantu i odzieży.
Schronisko zostało zlikwidowane w dniu wczorajszym, jego mieszkańcy udali się do
swych dawnych miejsc zamieszkania.

Ziemniaki

Przed gmachem Teatru Wielkiego zwieziono samochodami oddziałów niemieckich ziemniaki celem rozdania wśród ludności miasta.

Aprowizacja Warszawy przez okręg podstołeczny

Specjalne pertraktacje są obecnie prowadzone między zarządem miejskim a niemieckimi władzami wojskowymi na terenie Warszawy co do wyzyskania okolic Warszawy tylko dla aprowizacji miasta – tak, aby oddziały wojskowe niemieckie nie rekwirowały w tych okolicach żywności na własne potrzeby.

Licencja / źródło

Warszawski Dziennik Narodowy, R. 5, 1939, nr 262, POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 02.10.1939