Robotnik organ Polskiej Partyi Socyalistycznej z 14 września 1939

Pobierz PDF

Opis

Cmentarze poległych obrońców w centrum stolicy

W myśl zezwolenia władz, grzebanie poległych w obronie Warszawy odbywa się już w ogrodach i na skwerach miejskich. Wśród jesiennych kwiatów i bluszczów kopie się groby dla poległych w dzielnicach w centrum stolicy.
Nie wolno jednak – oddając ostatnią posługę obrońcom – zapominać o żywych. Władze powinny wydać doraźne, a ścisłe zarządzenia co do zabezpieczenia zwłok, głębokości grobu i sanitarnych środków, jakie powinny być zastosowane. Nienależyte pochowanie zwłok wywołałoby niechybne niebezpieczeństwo zatrucia powietrza i epidemii wśród ludności Warszawy. Sprawa jest bardzo pilna.

APEL!

Zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich kobiet o dostarczanie czystych szmat lnianych i bawełnianych na onuce dla żołnierzy i uchodźców.
Wzywamy, aby w każdym domu dzieci i młodzież przygotowywały szarpie, które są potrzebne do punktów opatrunkowych.
Zbiórka odbywa się w lokalu Obwodu 16 Straży Obywatelskiej Kobiet ul. Żórawia 2, telefon 908-43 w godzinach 9-15.

Komendant Straży Obywatelskiej
Obwód 16

Warszawa, dnia 13 września 1939 r.

Licencja / źródło

Robotnik organ Polskiej Partyi Socyalistycznej z 14 września 1939, POLONA, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 14.09.1939